Tuesday, March 25, 2008

कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही पण गगनभरारीचे वेड रक्तातच असावे लागते.. कारण आकाशाची ओढ़ दत्तक घेता येत नाही...

No comments: