Saturday, August 22, 2009

गणपती आरती

Lyrics:
सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुन्दर उटीशेंदुराची
कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मन कामनापूर्ती
जय देव जय देव

रत्नखचित हारा तुझ गौरीकुमरा
चंदनाची उटी कुमकुम केशरा
हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा
रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया

जय देव जय देव
जय मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मन कामनापूर्ती
जय देव जय देव

लम्बोदर पिताम्बर फनिवर वंदना
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना
दास रामाचा वाट पाहे सदना
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना

जय देव जय देव
जय मंगलमूर्ती
दर्शनमात्रे मन कामनापूर्ती
जय देव जय देव


Video:

No comments: