Thursday, April 25, 2013

सुरेश भट [Suresh Bhat]


"माझिया गीतांत वेडे
दु:ख संतांचे भिनावे ;
वाळल्या वेलीस माझ्या
अमृताचे फूल यावे …!"
 - सुरेश भट 

No comments: