Monday, July 21, 2008

हो!!.. तू आहेसच रुक्ष अन् काटेरी निवंडुग.. अन् मी कोण??. अफाट वाळवंटात.. हजारो मैल प्रवास करून..फक्त तुझ्याचसाठी येणारा एक पावसाळी ढ़ग...

हो!!.. तू आहेसच रुक्ष अन् काटेरी निवंडुग..
अन् मी कोण???..

अफाट वाळवंटात.. हजारो मैल प्रवास करून..
फक्त तुझ्याचसाठी येणारा..
एक पावसाळी ढ़ग...No comments: