Tuesday, July 29, 2008

'हे जग मी सुन्दर करुन जाईन----'

'हे जग मी सुन्दर करुन जाईन----'
- पु लं देशपांडे
http://www.puladeshpande.net/jskj.php

1 comment:

prasadb said...

मित्रा,
या संकेतस्थळांच्या जाळ्यात इकडून तिकडे भटकताना तुझ्या कर्तृत्वाचा आलेख सापडला. एकंदरीत तू महान आहेस. तुझी यशस्वी कारकीर्द अशीच चालू राहो. तू सध्या काय करतोस?
तुझे अनेक blogs आणि website साठी एक designer म्हणून एकच सल्ला. जमल्यास विचार कर. ’fonts आणि रंगसंगती जरा सुधारू शकलास तर मजा येईल.