Sunday, December 28, 2008

धुंद होते शब्द सारे.. उत्तरायण

धुंद होते शब्द सारे.. धुंद होत्या भावना..
वार्यासंगे वहाता त्या फुलापाशी थांब ना..

No comments: