Tuesday, January 15, 2008

"गोड गोड" बोला..
(सौ. वंदना धर्माधिकारी, कोथरूड)
फ्लॅटसंस्कृती आली आणि माणसांतली प्रेमाची जवळीक कमी झाली. जगात काय चाललंय याची खबर, पण आजारी शेजाऱ्याविषयी कल्पनाही नाही...संक्रांतीच्या "गोड' सणापासून हे चित्र बदलूया आपण?...

Click Here..

No comments: